Napovednik dogodkov


Napovednik dogodkov 2018/19

22.2 - Občni zbor 

VABILO!


Vabimo vas na:

Zbor članov društva tabornikov ROD ODPORNE ŽELVE

v petek, dne 22. februarja 2019 ob 19:00,

v Medgeneracijskem centru pri Tinci v Desklah.


Dnevni red:

Otvoritev občnega zbora, pozdrav gostov in izvolitev delovnih teles

Predstavitev poročil za leto 2018: poročilo o delu, finančnoporočilo, ter poročili nadzornega odbora in disciplinske komisije

Razprava in sprejem poročil

Razrešitev starih organov

Volitve nove rodove uprave, nadzornega odbora, disciplinskekomisije in ostalih organov društva

Predstavitev plana dela za leto 2019, razprava in sprejem

Obravnava predloga članarine za leto 2019/20

Razno, predlogi in vprašanja

Pozdrav gostov, zaključek


Anhovo, 4. februar 2019


TABORNIŠKI POZDRAV!MAREC

9.3. - Srečanje

23.3. - MČ SPOOT

23.3. ali 30.3. - Čistilna akcija


MAJ

Mnogoboj


priloge

Pretekli dogodki