Reševanje žab

Tudi letos, kot že nekaj let, smo izpeljali akcijo reševanja žab. V večernih urah smo se taborniki nekaj dni zapored dobivali ob lokalni cesti Ložice - Anhovo in pobirali žabe. Namen akcije je preprečiti pogin žab pod avtomobilskimi kolesi, saj se žabe selijo od prezimovališč do mrestišč tudi čez cesto. V teh dneh smo se potrudili prenesti čimveč žab varno na drugo stran ceste.