Taborniki v Soča Fun parku

V soboto 14. 10. 2017 smo vsi taborniki željni avanture odšli v Soča Fun park v Solkan. V park so nas odpeljali z raftom. Vsi smo dobili varnostne pasove z varovali. Razdelili so nas v dve skupini. Mlajši MČ-ji so šli na manjšo, oranžno progo. Starejši GG-ji in PP-ji pa smo se podali na višje in bolj zahtevne proge. Najbolj pogumni smo se na koncu spustili z ziplinom, preostali pa so se čez Sočo zopet zapeljali z raftom. Imeli smo se krasno.