Kdo smo

Rod tabornikov Odporne želve je leta 2014 letu praznoval že 50-letnico delovanja, se pravi, da smo bili ustanovljeni leta 1964, ko so učitelji osnovne šole Jože Srebrnič prepoznali prednosti taborništva in prve otroke poslali na poletno taborjenje v Strunjan. Mladi taborniki so se vrnili tako navdušen, da poti nazaj ni bilo, jeseni istega leta je bila na občnem zboru ustanovljena četa Odporne želve. Pobudniki ideje so imeli srečo tovarno 15. September Anhovo, ki je bila, kot je bilo za tiste čase značilno, hitro pripravljena podpreti aktivnosti tabornikov. Tako so taborniki za svoj simbol prevzeli tudi znak tovarne – želvo, kot znak trdnosti, trajnosti in odpornosti. Po želvi so se tudi poimenovali in tako ime kot tudi znak taborniki nosimo še po 50-letih.

Z nekoliko resnejšim delovanjem smo začeli leta 1996, ko smo na šolanje na vodniške tečaje poslali prve naše tabornike. Ti so takoj začeli delati in dobili smo novo generacijo tabornikov, ki so bili pridni in delavni in ta tradicija se sedaj nadaljuje, saj vsako leto šolamo nove generacije vodnikov.

VODSTVO

starešina: Černe Radivoj
načelnica: Gabrijelčič Hana
tajnik: Reščič Lojzka
blagajnik: Valentinčič Jerica
propagandist: Cencič Blaž
gospodar: Šuligoj Zoran
VODI
Murenčki-vodnika sta Rok Boltar in Meta Orlič
Medvedki in čebelice
MČ 1 (1. razred) - vodnika Nejc Cencič in Anika Mugerli
MČ 2 (2. razred) - vodnik Andraž Filej
MČ 3 (3. razred) - vodnica Hana Gabrijelčič
MČ 4 (4. razred) - vodnik Mirko Boltar
Gozdovniki in gozdovnice
GG 5 (5 razred) - vodnik Filip Breščak
GG 5 (6.razred) - vodnika Blaž Cencič in Bor MunihVODSTVO

starešina: Černe Radivoj

načelnica: Anika Mugerli 030 615 043

tajnik: Meta Orlič

blagajnik: Suzana Kralj

propagandist: Gašper Zidarič

gospodar: 

VODI

Murenčki

Medvedki in čebelice

MČ 1 (1. razred) - 

MČ 2 (2. razred) - 

MČ 3 (3. razred) - 

MČ 4 (4. razred) - 

Gozdovniki in gozdovnice

GG 5 (5 razred) - 

GG 5 (6.razred) -